Patronaty honorowe

StartPatronaty honorowe

Szanowni Państwo,

Prawo przyznania patronatów przysługuje Rektorowi. Przyznanie patronatu Uczelni nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu honorowego – imiennego Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wypełniony wniosek (jeden z dwóch dostępnych poniżej) o przyznanie patronatu należy wysłać na adres promocja@gumed.edu.pl. Wniosek o przyznanie patronatu należy dostarczyć w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji imprezy lub wydarzenia. O przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu Sekcja Informacji i Promocji informuje organizatora niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Rektora.


Wniosek o patronat GUMed (35,5 KB)
Wniosek o patronat Rektora (35,5 KB)









Jak dojechać?

Zobacz kampus