Powrót na GUMed – materiały graficzne

StartPowrót na GUMed – materiały...

Sekcja Promocji przygotowała materiały graficzne, które pomogą Państwu zachować standardy bezpieczeństwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikami. Prosimy o informację, które z nich będą dla Państwa przydatne. Materiały będą drukowane w Sekcji Poligrafii.

Materiały do pomieszczeń, sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych

liczba osób w sali
A3 / A5


drzwi.jpg

zakaz zajmowania miejsca
A5


nie_zjamuj_tego_miejsca-small.jpg

zasady w salach laboratoryjnych
A3 / A5


zasady_laboratoryjne.jpg

Materiały do przestrzeni wspólnych

oznaczenie urządzenia do dezynfekcji
A5


zdezynfekuj_ręce.jpg

kierunek do dezynfekcji – lewo
A5


kierunek_lewo.jpg

kierunek do dezynfekcji – prawo
A5


kierunek_prawo.jpg

utrzymuj dystans
A5


trzymaj_dystans.jpg

załóż rękawiczki
A5


załóż_rękawiczki.jpg

załóż osłonę na twarz i usta
A5


załóż_osłonę.jpg

oznaczenie miejsca do wyrzucania rękawiczek i osłon
A5


śmietnik.jpg

instrukcja mycia rąk – wersja PL
A3


mycie_rąk_instrukcja_PL.jpg

instrukcja mycia rąk – wersja ENG
A3


mycie_rąk_instrukcja_EN.jpg

maksymalna liczba osób w danym miejscu
A3 / A5


tyle_osób_w_tym_miejscu.jpg

Pomieszczenie zdezynfekowane
A5


pomieszczenie_zdezynfekowane_-_data.jpg

Zakaz wstępu bez maseczki
A4


Zakaz_wstępu_bez_maski-small.jpg

Pomiar temperatury
A3


pomiar_temperatury-small.jpg
   

Plakat informacyjny koronawirus – wersja ENG
A3


plakat_A3_eng-small.jpg

Plakat informacyjny koronawirus – wersja PL
A3


plakat_A3_pl-small.jpg
 

W przypadku potrzeby stworzenia innych materiałów prosimy o kontakt z Sekcją Promocji pod adresem promocja@gumed.edu.pl.

Jak dojechać?

Zobacz kampus