Powrót na GUMed – materiały graficzne

StartPowrót na GUMed – materiały...

Sekcja Promocji przygotowała materiały graficzne, które pomogą Państwu zachować standardy bezpieczeństwa pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z grafikami. Prosimy o informację, które z nich będą dla Państwa przydatne. Materiały będą drukowane w Sekcji Poligrafii.

Materiały do pomieszczeń, sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych

liczba osób w sali


drzwi-small.jpg

zakaz zajmowania miejsca


nie_zjamuj_tego_miejsca-small.jpg

zasady w salach laboratoryjnych


zasady_laboratoryjne-small.jpg

Materiały do przestrzeni wspólnych

oznaczenie urządzenia do dezynfekcji


zdezynfekuj_ręce-small.jpg

kierunek do dezynfekcji – lewo


kierunek_lewo-small.jpg

kierunek do dezynfekcji – prawo


kierunek_prawo-small.jpg

utrzymuj dystans


utrzymaj_dystans-small.jpg

załóż rękawiczki


załóż_rękawiczki-small.jpg

załóż osłonę na twarz i usta


załóż_osłonę-small.jpg

oznaczenie miejsca do wyrzucania rękawiczek i osłon


śmietnik-small.jpg

instrukcja mycia rąk – wersja PL


mycie_rąk_instrukcja_PL-small.jpg

instrukcja mycia rąk – wersja ENG


mycie_rąk_instrukcja_ENG-small.jpg

maksymalna liczba osób w danym miejscu


tyle_osób_w_tym_miejscu.jpg

Pomieszczenie zdezynfekowane


pomieszczenie_zdezynfekowane_-_z_datą-small.jpg

Zakaz wstępu bez maseczki


Zakaz_wstępu_bez_maski-small.jpg

Pomiar temperatury


pomiar_temperatury-small.jpg
   

Plakat informacyjny koronawirus – wersja ENG


plakat_A3_eng-small.jpg

Plakat informacyjny koronawirus – wersja PL


plakat_A3_pl-small.jpg
 

W przypadku potrzeby stworzenia innych materiałów prosimy o kontakt z Sekcją Promocji pod adresem promocja@gumed.edu.pl.

Jak dojechać?

Zobacz kampus