Plan Równości Płci

StartPlan Równości Płci

Plan Równości Płci dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Plan działań równościowych w latach 2021-2023/2024 to dokument publiczny, skierowany do wszystkich zainteresowanych pracowników. Wyznacza cele oraz obszary działania, obejmuje zbieranie danych i ich monitoring, a także zobowiązuje do przeprowadzenia szkoleń wpisujących się w strategię działania na rzecz równości wśród pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia posiada Kodeksy Etyki, działają senackie oraz rektorskie komisje zajmujące się problemem dyskryminacji czy równego traktowania. Głównym zadaniem w ramach działań na rzecz Planu Równości Płci było wyznaczenie celów wraz ze wskazaniem działań oraz wskaźników monitorujących osiągnięcia.

W Planie Równości Płci dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są wyznaczone 4 cele:
Cel 1. Zwiększenie świadomości wymogu równości płacy na adekwatnych stanowiskach.
Cel 2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
Cel 3. Ułatwienie łączenia pracy z życiem codziennym (Work Life Balance).
Cel 4. Propagowanie zagadnień dotyczących równości płci oraz różnic kulturowych.

Jak dojechać?

Zobacz kampus